tyrkiske kvinner data

Moderne tyrkere i Norge.
Tyrkiske liv er dominert av den frie marknad, og den tyrkiske staten har ikkje ein økonomisk base som kan finansiere likskap mellom kjønna.
Dette er, ikkje uventa, berre ein av fleire ulikskapar mellom landa.Men det som faktisk var overraskande var norske og tyrkiske par sine definisjonar av omgrepet familie.Dei norske para la ei meir avslappa tyding til omgrepet enn dei tyrkiske para.I realiteten er disse leirene langt fra utdanningsleire.By Hanne Visdal-Johnsen, publisher: The University of Bergen, year: 2005.Den norske velferdsstaten, og såleis økonomi, er den viktigaste faktoren som skil norske og tyrkiske familieliv frå kvarandre i praksis.Arat la vekt på at det var eit svært interessant og stimulerande arbeid som var gjort, og spesielt spanande med samanlikning av to kulturar.Stadig flere mennesker fra denne regionen blir plassert i såkalte «omskoleringsleire».Opponentane professor David Morgan og professor Zehra.
Men Sevil Sümer understreka i si doktoravhandling at skiljet mellom løna og uløna arbeid framleis er sterkt kjønna i Noreg.
OAI identifier: oai:1956/2135, provided by: nora - Norwegian Open Research Archives.
Eit anna likskapstrekk mellom landa er at det er stort sett kvinner som kutter ned på jobben utanfor heimen når arbeids- australske voksne kontaktannonser og familiekrava kolliderer.
De handlingene myndighetene anser som avvik er ikke kriminalitet, men handlinger vi i Norge tar for gitt at er lov som å kritisere myndighetene, laste ned kommunikasjonsapplikasjoner på mobilen og forsøk på å kommunisere med familie i utlandet.Dei tyrkiske para såg på staten som meir ei hindring for likestilling og hadde ingen forventningar til den, svara Sümer under disputasen.Dette kom fram då Sevil Sümer ved Universitetet i Bergen nyleg forsvara sin doktorgrad i sosiologi.I staden har den siste økonomiske krisa ført til at endå fleire kvinner sluttar i arbeid.Storfamilien er inkludert hjå nordmennene som definerte familie ut i frå kven dei inviterer til høgtidsselskap.Da er veien kort til å bli sendt til fabrikker for å drive tvangsarbeid.Sümer fann likskap mellom Noreg og Tyrkia når det gjaldt omsorgs- og husarbeid.Min visjon om eit godt samfunn er der småbarnsforeldre sine problem vert omtala som offentleg sak og ikkje private problem, seier Sümer.Sümer trakk sjølv fram tidsaspektet som eit av dei viktige funna i undersøkinga.Gjøres det én minste handling som avviker fra kinesiske myndigheters standard, risikerer man å bli satt i husarrest.11 norske og 16 tyrkiske par vart blant anna spurt om familie- og kjønnsspørsmål, deling av husarbeid og barnepass, arbeid utanfor heimen, og deira forhold til staten."Tyrkiskhet" Grunnleggende og vedvarende.De uigurene som er så heldige at de ikke blir internert, holdes under konstant statlig overvåking.Sümer meiner at det ikkje nødvendigvis er noko galt i dette så lenge det er eit reelt val.I Noreg vert staten oppfatta som venleg av dei spurte, og det er viktig at staten har endra innhaldet i farsrolla, blant anna ved å innvilge farskapspermisjon.
[L_RANDNUM-10-999]